đào tạo office

Khóa học miễn phí Excel 2013 – Kỹ năng quản lý danh sách và phân tích dữ liệu trong Excel 2013 (khóa số 04)

Khóa học miễn phí Excel 2013 – Kỹ năng quản lý danh sách và ...

Tin ESVN - 13/08/2013 2:39:19 CH

Nhằm tạo thêm cơ hội cho mọi người chưa có điều kiện thời gian tham gia khóa học này hôm 10/8, ESVN quyết định tổ ...

chi tiết »

Khóa học 50126A:  Học Microsoft Office Word 2007 từng bước-cấp độ 1

Khóa học 50126A: Học Microsoft Office Word 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 02/07/2012 1:44:00 CH

Khóa học 1 ngày này giới thiệu cho các học viên về tổng quan các tính năng và chức năng của Microsoft Office Word ...

chi tiết »

Khóa học 50132A: Học Microsoft Office Outlook 2007 từng bước-Cấp độ 1

Khóa học 50132A: Học Microsoft Office Outlook 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 30/06/2012 3:58:00 CH

Khóa học 1 ngày giới thiệu tới các học viên các tính năng và chức năng của Microsoft Office Outlook 2007.

chi tiết »

[Microsoft Excel 2013] Phân tích tập dữ liệu thay thế

[Microsoft Excel 2013] Phân tích tập dữ liệu thay thế

Microsoft Office 2013 - 02/08/2013 9:50:07 SA

Khi lưu trữ dữ liệu trong một bảng tính Microsoft Excel 2013, bạn có thể sử dụng chính dữ liệu đó, hoặc một phần ...

chi tiết »

Khóa học 50124A:  Học Microsoft Office Excel 2007 từng bước-cấp độ 2

Khóa học 50124A: Học Microsoft Office Excel 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 02/07/2012 2:23:00 CH

Khóa học 1 ngày này giới thiệu cho các học viên kỹ năng tạo và làm việc trên sổ tính một cách hiệu quả. Khóa học ...

chi tiết »

Khóa học Excel miễn phí: Hàm và cách sử dụng hàm trong Excel 2013

Khóa học Excel miễn phí: Hàm và cách sử dụng hàm trong ...

Tin ESVN - 14/08/2013 10:15:02 SA

Khóa học này rất hữu ích cho những người mới làm quen với Excel hoặc chưa có nhiều kiến thức cơ bản về Microsoft ...

chi tiết »

Khóa học 50125A:  Học Microsoft Office Excel 2007 từng bước-cấp độ 3

Khóa học 50125A: Học Microsoft Office Excel 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 02/07/2012 2:46:00 CH

Khóa học 1 ngày cung cấp cho học viên tổng quan cũng như các tính năng và chức năng nâng cao về Microsoft Office ...

chi tiết »

Khóa học 50135A: Học Microsoft Office Access 2007 từng bước- cấp độ 1

Khóa học 50135A: Học Microsoft Office Access 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 30/06/2012 2:39:00 CH

Khóa học 2 ngày giới thiệu cho các học viên tổng quan về các tính năng và chức năng của Microsoft Office Access ...

chi tiết »

Hình ảnh khóa học Microsoft Excel 2013 ngày 10/08/2013

Hình ảnh khóa học Microsoft Excel 2013 ngày 10/08/2013

Tin ESVN - 10/08/2013 11:15:12 SA

Nhằm mục tiêu chia sẻ cộng đồng và giúp đỡ các học viên có các kỹ năng giải quyết công việc, quản lý và phân tích ...

chi tiết »

Khóa học 50136A: Học Microsoft Office Access 2007 từng bước- cấp độ 2

Khóa học 50136A: Học Microsoft Office Access 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 30/06/2012 2:07:00 CH

Khóa học 2 ngày cung cấp cho học viên chuyên sâu thêm về tính năng và chức năng phức hợp của Microsoft Office ...

chi tiết »

Khóa học 50133A:Học Microsoft Office Outlook 2007 từng bước- cấp độ 2

Khóa học 50133A:Học Microsoft Office Outlook 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 30/06/2012 3:29:00 CH

Khóa học 1 ngày cung cấp cho các học viên các kỹ năng nâng cao về quản lý e-mail, lịch làm việc, và các liên lạc ...

chi tiết »

Khóa học 50131A: Học Microsoft Office PowerPoint 2007 từng bước- cấp độ 3

Khóa học 50131A: Học Microsoft Office PowerPoint 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 30/06/2012 4:21:00 CH

Khóa học 1 ngày cung cấp cho học viên các tính năng và chức năng nâng cao của Microsoft Office PowerPoint 2007.

chi tiết »

Những tính năng mới trong Microsoft Excel 2013

Những tính năng mới trong Microsoft Excel 2013

Sản phẩm công nghệ - 29/07/2013 2:40:18 CH

Giới thiệu các tính năng mới trong Microsoft Office Excel 2013. Đây là sản phẩm mới nhất thuộc gói Microsoft ...

chi tiết »

Khóa học 50129A: Học Microsoft Office PowerPoint 2007 từng bước- cấp độ 1

Khóa học 50129A: Học Microsoft Office PowerPoint 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 30/06/2012 5:03:00 CH

Khóa học bao gồm 1 ngày, cung cấp cho học viên tổng quan về các tính năng và chức năng của Microsoft Office ...

chi tiết »

Khóa học 50128A:  Học Microsoft Office Word 2007 từng bước-cấp độ 3

Khóa học 50128A: Học Microsoft Office Word 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 02/07/2012 12:59:00 CH

Khóa học 1 ngày cung cấp cho học viên tổng quan và nhiều tính năng và chức năng nâng cao của Microsoft Office Word ...

chi tiết »

Trang: 1 / 2   1 2