đào tạo microsoft excel

Khóa học ES60545: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 2

Khóa học ES60545: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 2

Đào tạo Microsoft Office - 20/06/2013 5:41:22 CH

Yêu cầu đối với học viên trong khóa học này cần có kiến thức cơ bản về bảng tính, hoặc đã từng làm việc với ...

chi tiết »

Khóa học ES60544: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 1

Khóa học ES60544: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 1

Đào tạo Microsoft Office - 20/06/2013 5:21:18 CH

Với khóa học 1 ngày này các bạn học viên sẽ được tìm hiểu tổng quan về các tính năng và chức năng của Microsoft ...

chi tiết »

Khóa học 50124A:  Học Microsoft Office Excel 2007 từng bước-cấp độ 2

Khóa học 50124A: Học Microsoft Office Excel 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 02/07/2012 2:23:00 CH

Khóa học 1 ngày này giới thiệu cho các học viên kỹ năng tạo và làm việc trên sổ tính một cách hiệu quả. Khóa học ...

chi tiết »

Khóa học ES60546: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 3

Khóa học ES60546: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 3

Đào tạo Microsoft Office - 20/06/2013 6:08:40 CH

Khóa học này với thời lượng 1 ngày, cung cấp cho học viên những kỹ năng để phân tích các tập dữ liệu và tìm các ...

chi tiết »

Khóa học 50125A:  Học Microsoft Office Excel 2007 từng bước-cấp độ 3

Khóa học 50125A: Học Microsoft Office Excel 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 02/07/2012 2:46:00 CH

Khóa học 1 ngày cung cấp cho học viên tổng quan cũng như các tính năng và chức năng nâng cao về Microsoft Office ...

chi tiết »