đào tạo microsoft excel 2010

Tìm kiếm, sắp xếp, và lọc dữ liệu trong excel 2010

Tìm kiếm, sắp xếp, và lọc dữ liệu trong excel 2010

Sản phẩm công nghệ - 01/03/2013 4:33:00 CH

Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ làm quen với các công cụ tìm kiếm, sắp xếp và lọc dữ liệu trong excel 2010 cũng như ...

chi tiết »

Các thao tác với sổ tính trong microsoft Excel 2010

Các thao tác với sổ tính trong microsoft Excel 2010

Sản phẩm công nghệ - 28/02/2013 5:40:00 CH

Trong bài viết này bạn sẽ làm quen với sổ tính trong microsoft excel 2010 trên cơ sở đó bạn sẽ quản lý tốt dữ liệu ...

chi tiết »

Các Hàm Quản lý Cơ sở dữ liệu và Danh sách

Các Hàm Quản lý Cơ sở dữ liệu và Danh sách

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013 11:21:00 SA

Hàm cơ sở dữ liệu và danh sách dữ liệu giúp bạn quản lý tốt cơ sở dữ liệu và danh sách dữ liệu trong môi trường ...

chi tiết »

Hàm trong Excel 2010- Nhóm hàm thống kê

Hàm trong Excel 2010- Nhóm hàm thống kê

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013 10:33:00 SA

Khi làm việc với excel, bạn thường phải sử dụng các hàm để tính toán, excel phân các nhóm hàm để giúp bạn định vị ...

chi tiết »

Tìm hiểu PivotTable Field List trong microsoft excel 2010

Tìm hiểu PivotTable Field List trong microsoft excel 2010

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013 4:19:00 CH

Có lẽ công cụ mà bạn sẽ phải đụng đến thường xuyên nhất khi làm việc với PivotTable là Field List. Bạn dùng Field ...

chi tiết »

Giới thiệu PivotTable và PivotChart trong microsoft excel 2010

Giới thiệu PivotTable và PivotChart trong microsoft excel ...

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013 2:14:00 CH

PivotTable và PivotChart là những công cụ phân tích dữ liệu rất mạnh trong Excel. Chúng có thể biến những con số ...

chi tiết »

Nhóm hàm về tương quan và hồi quy tuyến tính

Nhóm hàm về tương quan và hồi quy tuyến tính

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013 11:00:00 SA

Nhóm hàm về tương quan và hồi quy tuyến tính trong microsoft excel 2010

chi tiết »

Định dạng trang và in bảng tính trong Excel 2010

Định dạng trang và in bảng tính trong Excel 2010

Sản phẩm công nghệ - 05/03/2013 11:08:00 SA

Excel 2010 hỗ trợ mạnh hơn trong việc in ấn, với nhiều chế độ xem trực quan giúp bạn có thể thấy được kết quả in ...

chi tiết »

Hàm tìm kiếm và tham chiếu

Hàm tìm kiếm và tham chiếu

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013 11:40:00 SA

Trong bài viết này bạn sẽ tìm hiểu các hàm tìm kiếm và tham chiếu trong excel 2010, giới thiệu chi tiết các tham ...

chi tiết »

Các thao tác cơ bản trên Microsoft Excel 2010

Các thao tác cơ bản trên Microsoft Excel 2010

Sản phẩm công nghệ - 28/02/2013 3:10:00 CH

Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ tìm hiểu các thao tác cơ bản trên cửa sổ Excel và trong bảng tính.

chi tiết »

Đặt tên vùng, chèn, xóa ô, dòng và cột trong microsoft excel 2010

Đặt tên vùng, chèn, xóa ô, dòng và cột trong microsoft ...

Sản phẩm công nghệ - 28/02/2013 5:16:00 CH

Việc đặt tên vùng có lợi rất lớn trong quá trình thao thác và xử lý tính toán như: vùng được gán tên sẽ giúp gợi ...

chi tiết »

Trang: 2 / 2   1 2