đào tạo microsoft excel 2010

Giới thiệu công thức và hàm trong excel 2010

Giới thiệu công thức và hàm trong excel 2010

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013 10:10:00 SA

Công thức giúp bảng tính hữu ích hơn rất nhiều, nếu không có các công thức thì bảng tính cũng giống như trình soạn ...

chi tiết »

Một số hàm thống kê nâng cao

Một số hàm thống kê nâng cao

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013 11:55:00 SA

Bài viết này giới thiệu với các bạn một số hàm thống kê khác giúp tối ưu hóa công cụ trong việc phân tích thống kê ...

chi tiết »

Tìm hiểu dữ liệu nguồn của PivotTable - phần 1

Tìm hiểu dữ liệu nguồn của PivotTable - phần 1

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013 2:53:00 CH

Chúng ta có thể sử dụng nhiều loại dữ liệu để làm nguồn cho một PivotTable: Sử dụng dữ liệu từ một bảng tính Excel ...

chi tiết »

Giới thiệu đồ thị trong microsoft excel 2010

Giới thiệu đồ thị trong microsoft excel 2010

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013 4:28:00 CH

Đồ thị giúp trình bày các số liệu khô khan bằng việc vẽ thành các hình ảnh trực quan, dễ hiểu. Đồ thị được ...

chi tiết »

Giới thiệu Microsoft Excel 2010

Giới thiệu Microsoft Excel 2010

Sản phẩm công nghệ - 28/02/2013 12:18:00 CH

Microsoft Excel là một phần mềm hay là một chương trình ứng dụng, mà khi chạyr chương trình ứng dụng này sẽ tạo ra ...

chi tiết »

Hàm ngày tháng và thời gian trong excel 2010

Hàm ngày tháng và thời gian trong excel 2010

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013 11:31:00 SA

Giới thiệu các hàm ngày tháng và thời gian trong excel 2010, bạn có thể sử dụng các hàm này để tính toán dữ liệu ...

chi tiết »

Nhóm hàm về phân phối xác suất trong excel 2010

Nhóm hàm về phân phối xác suất trong excel 2010

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013 10:51:00 SA

Nhóm hàm xác xuất thống kê trong microsoft excel 2010

chi tiết »

Nhóm hàm logic và một số hàm khác

Nhóm hàm logic và một số hàm khác

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013 12:11:00 CH

Trong bài này bạn sẽ tìm hiểu một số hàm logic để xử lý các bài toán tính toán theo điều kiện so sánh logic.

chi tiết »

Tạo một báo cáo PivotTable với nhiều cột

Tạo một báo cáo PivotTable với nhiều cột

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013 2:29:00 CH

Ví dụ ở bài trước chỉ là một trong những báo cáo PivotTable đơn giản nhất. Trong bài này, bạn sẽ học cách tạo một ...

chi tiết »

Làm việc với dữ liệu trong Excel 2010

Làm việc với dữ liệu trong Excel 2010

Sản phẩm công nghệ - 01/03/2013 2:56:00 CH

Các ô trong bảng tính có thể chứa các con số, các chuỗi văn bản hay các biểu thức toán học. Ngoài ra bảng tính còn ...

chi tiết »

Các thao tác với bảng tính trong microsoft excel 2010

Các thao tác với bảng tính trong microsoft excel 2010

Sản phẩm công nghệ - 28/02/2013 6:05:00 CH

Trong bài viết này hướng dẫn các bạn cách làm việc với các bảng tính (worksheet) trong microsoft excel 2010, trên ...

chi tiết »

Các hàm tài chính trong microsoft excel 2010

Các hàm tài chính trong microsoft excel 2010

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013 11:14:00 SA

Trong excel nhóm hàm tài chính là nhóm hàm thường được sử dụng để tính toán và phân tích tài chính một cách hiệu ...

chi tiết »

Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010

Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010

Sản phẩm công nghệ - 28/02/2013 11:44:00 SA

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu các tính năng mới trong microsoft Excel 2010. Đồng thời khám phá các cải tiến ...

chi tiết »

Định dạng dữ liệu trong excel 2010

Định dạng dữ liệu trong excel 2010

Sản phẩm công nghệ - 01/03/2013 3:50:00 CH

Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ tìm hiểu cách thức định dạng trong microsoft excel 2010, sử dụng các công cụ cũng ...

chi tiết »

Trang: 1 / 2   1 2