đào tạo excel

[Microsoft Excel 2013] Phân tích tập dữ liệu thay thế

[Microsoft Excel 2013] Phân tích tập dữ liệu thay thế

Microsoft Office 2013 - 02/08/2013 9:50:07 SA

Khi lưu trữ dữ liệu trong một bảng tính Microsoft Excel 2013, bạn có thể sử dụng chính dữ liệu đó, hoặc một phần ...

chi tiết »

Những tính năng mới trong Microsoft Excel 2013

Những tính năng mới trong Microsoft Excel 2013

Sản phẩm công nghệ - 29/07/2013 2:40:18 CH

Giới thiệu các tính năng mới trong Microsoft Office Excel 2013. Đây là sản phẩm mới nhất thuộc gói Microsoft ...

chi tiết »