đào tạo excel 2013

Khóa học miễn phí Excel 2013 – Kỹ năng quản lý danh sách và phân tích dữ liệu trong Excel 2013 (khóa số 04)

Khóa học miễn phí Excel 2013 – Kỹ năng quản lý danh sách và ...

Tin ESVN - 13/08/2013 2:39:19 CH

Nhằm tạo thêm cơ hội cho mọi người chưa có điều kiện thời gian tham gia khóa học này hôm 10/8, ESVN quyết định tổ ...

chi tiết »

Những tính năng mới trong Microsoft Office Excel 2013 - phần 2

Những tính năng mới trong Microsoft Office Excel 2013 - ...

Sản phẩm công nghệ - 20/06/2013 10:01:19 SA

Để chia sẻ một phần của bảng tính của bạn trên trang web, bạn chỉ có thể nhúng nó vào trang web của bạn. Sau đó ...

chi tiết »

[Microsoft Excel 2013] Phân tích tập dữ liệu thay thế

[Microsoft Excel 2013] Phân tích tập dữ liệu thay thế

Microsoft Office 2013 - 02/08/2013 9:50:07 SA

Khi lưu trữ dữ liệu trong một bảng tính Microsoft Excel 2013, bạn có thể sử dụng chính dữ liệu đó, hoặc một phần ...

chi tiết »

Khóa học Excel miễn phí: Hàm và cách sử dụng hàm trong Excel 2013

Khóa học Excel miễn phí: Hàm và cách sử dụng hàm trong ...

Tin ESVN - 14/08/2013 10:15:02 SA

Khóa học này rất hữu ích cho những người mới làm quen với Excel hoặc chưa có nhiều kiến thức cơ bản về Microsoft ...

chi tiết »

Hình ảnh khóa học Microsoft Excel 2013 ngày 10/08/2013

Hình ảnh khóa học Microsoft Excel 2013 ngày 10/08/2013

Tin ESVN - 10/08/2013 11:15:12 SA

Nhằm mục tiêu chia sẻ cộng đồng và giúp đỡ các học viên có các kỹ năng giải quyết công việc, quản lý và phân tích ...

chi tiết »

Những tính năng mới trong Microsoft Excel 2013

Những tính năng mới trong Microsoft Excel 2013

Sản phẩm công nghệ - 29/07/2013 2:40:18 CH

Giới thiệu các tính năng mới trong Microsoft Office Excel 2013. Đây là sản phẩm mới nhất thuộc gói Microsoft ...

chi tiết »

Những tính năng mới trong Microsoft Office Excel 2013 - phần 1

Những tính năng mới trong Microsoft Office Excel 2013 - ...

Sản phẩm công nghệ - 20/06/2013 9:41:30 SA

Điều đầu tiên bạn sẽ thấy khi mở Excel là một cái nhìn hoàn toàn mới. Nó “sạch hơn”, nhưng được thiết kế để giúp ...

chi tiết »