Download

LINQ to SharePoint 2010
 
LINQ to SharePoint 2010 DSL định hướng dành cho các nhà phát triển để mô hình hóa và quản lý LINQ to SharePoint thực thể của dòng SharePoint  2010. Tính năng mới này là một phần mở rộng của Visual Studio 2010. Với công cụ này, nó trở thành có thể bổ sung thêm tính năng sản phẩm trong dự án được đặt tên là lược đồ LINQ to SharePoint.

Xin lưu ý rằng tính năng mở rộng LINQ to SharePoint  cho VS2010 không hỗ trợ chính thức bởi Microsoft. Dự án này được như lat một dạng công cụ, mà không có bảo đảm. Dự án này được phát triển bởi các tư vấn, các nhà phát triển dịch vụ của Microsoft. Hỗ trợ được cung cấp chỉ thông qua việc theo dõi hành và diễn đàn thảo luận trong không gian dự án này.

SharePoint 2010 cung cấp nhiều cơ hội mới cho các nhà phát triển và đặc biệt là với LINQ to SharePoint. Công nghệ này mang lại một sự linh hoạt lớn hơn cho các mô hình phát triển để khai thác dễ dàng hơn dữ liệu chứa trong danh sách SharePoint. Bây giờ để làm cho một truy vấn trong một danh sách SharePoint là dễ dàng như thực hiện một truy vấn trong một bảng cơ sở dữ liệu, nhờ một quá trình đối tượng lập bản đồ quan hệ thực sự. Thật không may, thế hệ các thực thể được thực hiện độc quyền với dòng lệnh công cụ SPMETAL, là rất khác nhau từ cách thiết kế dữ liệu trong Entity Framework trực tiếp với Visual Studio 2010.

Bạn hãy download tài liệu miễn phí bằng cách bấm nút Download trên menu bên phải.

Chúc bạn thành công!


ESVN công ty thiết kế webDịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phiHoc thiet ke web

Nơi hội tụ giải pháp