Download

Bắt đầu phát triển với SharePoint 2010

SharePoint 2010 là một bước tiến quan trọng từ việc phát hành năm 2007, và bạn sẽ thấy rằng có một tấn các tính năng được xây dựng trên nền tảng để bạn có thể tận dụng trong phát triển giải pháp của mình. Bởi vì SharePoint là một nền tảng lớn bao gồm rất nhiều vấn đề, cuốn sách này cũng bao gồm một phần của công nghệ. Mục tiêu của cuốn sách là để giúp bạn bắt đầu với nhiều nền tảng SharePoint để bạn có thể tiếp tục chương trình nâng cao vượt ra ngoài cuốn sách này.

Trong cuốn sách này, bạn có thể tìm hiểu các nội dung sau đây:

- Bắt đầu phát triển với SharePoint 2010
- Làm quen với các công cụ mà bạn sẽ sử dụng để phát triển cho SharePoint
- Làm quen với các công việc  phát triển SharePoint
- Lập trình truy cập các danh sách và tùy chỉnh các Web part
- Tích hợp dữ liệu dòng nghiệp vụ (LOB) với SharePoint và Microsoft Office
- Tích hợp Silverlight với SharePoint
- Xây dựng các giải pháp hướng dịch vụ cho SharePoint
- Tích hợp SharePoint với Microsoft Office
- Các nguyên tắc cơ bản về bảo mật trong SharePoint

Cuốn sách này sẽ không bao gồm SharePoint 2007, nhưng sẽ bao gồm một phần dành cho SharePoint Foundation 2010SharePoint Server 2010. Bạn cũng có thể mong đợi để tìm tài liệu tham khảo để các tài nguyên khác khi bạn làm việc thông qua các cuốn sách - nguồn tài nguyên như blog, bài viết Microsoft Developer Network (MSDN), các mô-đun, và mã nguồn - tất cả những điều mà bạn cần để bắt đầu phát triển cho SharePoint.

Bạn hãy download tài liệu miễn phí bằng cách bấm nút Download trên menu bên phải.

Chúc bạn thành công!


ESVN công ty thiết kế webDịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phiHoc thiet ke web

Nơi hội tụ giải pháp