Download

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHỤC VỤ VÀ KÍCH THÍCH KHÁCH HÀNG MUA HÀNG

 
- Chiêu thị (Promtion): Là các hoạt động xúc tiến việc bán sản phẩm của xí nghiêp (người bán) trên thị trường nói chung và thị trường mục tiêu (Target Marker ) nói riêng của Xí nghiệp.

- Mục tiên của chiêu thị: Là nhằm bán hết được số sản phầm mà xí nghiệp đã tạo ra trong điều kiện có nhiều chủ thể cạnh tranh khác trên thị trường. Chiêu thị có một tác dụng hết sức to lớn trong hoạt động của xí nghiệp và nó được coi như một bộ phận hữu cơ gắn liền với hoạt động sản xuất. Có nhiều sản phẩm, nhiều doanh nghiệp nhiều nớc chi phí cho hoạt động chiêu thị chiếm một tỷ lệ khá lớn trong tổng chi phí chứa trong giá bán sản phẩm 9 tù 10-25%).
Các hoạt động chiêu thị được đặc biệt phát triển ở các nước kinh tế phát triển nơi mà sự cạnh tranh là thường xuyên gay gắt.
 
Chiêu thị có các nội dung cơ bản như:
+ Chào hàng
+ Bán hàng trực tiếp
+ Quảng cáo Tuyên truyền
+ Chiêu hàng
+ Các biện pháp của Nhà nước vv...

Để thêm thông tin, bạn hãy download tài liệu miễn phí bằng cách bấm nút Download trên menu bên phải.

Chúc bạn thành công!


ESVN công ty thiết kế webDịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phiHoc thiet ke web

Nơi hội tụ giải pháp
Công ty  Cổ phần Eastern Sun Việt Nam Sưu tầm