Download

Xây dựng kế hoạch marketing

Kế hoạch marketing phải rõ ràng, xúc tích và là tài liệu đã được cân nhắc kỹ lưỡng giúp hướng dẫn bạn thực hiện chương trình marketing. Nó nên tập trung vào mục tiêu marketing của bạn và bạn sẽ làm thế nào để đạt được các mục tiêu đó

Thương hiệu "đừng chạy quá sớm"

Sở dĩ nhấn mạnh điều này, bởi theo nhận xét của Giáo sư Trương Quang, hiện nay nhiều Doanh nghiệp Việt Nam chỉ mới tập trung vào xây dựng tên hiệu - chứ không phải thương hiệu - và xây dựng một cách hấp tấp, không chú trọng đến những nguyên tắc căn bản, không theo trình tự hợp lý, bài bản và quá chú trọng đến cái ngắn hạn, thậm chí còn làm theo kiểu "thời thượng". Trong khi đó, xây dựng thương mại theo đúng nghĩa phải là một chiến lược lâu dài, nhằm đạt được đến sự phát triển bền vững

Thương hiệu: Càng cạnh tranh càng phải chuyên nghiệp

Chuyên gia thiết kế Hoa Kỳ Richard Moore là người đã viết cho nhà quản lý và doanh nhân Việt Nam cuốn sách Thương hiệu dành cho nhà lãnh đạo được phát hành vào đầu tháng 12/2003. Sau đây là nội dung chi tiết của buổi trò chuyện giữa báo Sài Gòn Tiếp Thị và ông R. Moore

Quản lý khách hàng và quản lý thương hiệu - hai trong một

Quản lý thương hiệu (Brand Management - BM) và Quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management - CRM) là hai vấn đề lớn của một công ty. Chúng ta thường thấy hai công việc này do các phòng ban và những nhân viên khác nhau thực hiện. Vậy chúng có gì giống nhau và khác nhau? Và liệu chúng ta có thể tích hợp hai bộ phận này làm một

Quản lý chất lượng

Khi nêu câu hỏi” Bạn quan niệm thế nào là chất lượng sản phẩm” người ta thường nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau tuỳ theo đối tượng được hỏi là ai. Các câu trả lời thường thấy như sau

Phát triển sản phẩm mới

Một công ty đang thành công với một sản phẩm nhất định trên thị trường có thể dễ dàng lâm vào phá sản ngày mai nếu công ty này không tiếp tục thay đổi mẫu mã sản phẩm theo các cách khác nhau hoặc tìm kiếm một sản phẩm mới một khi các điều kiện của thị trường biến đổi.

Trang: 1 / 5   1 2 3 4 5