Download

QUY TRÌNH

LẬP PHIẾU THU CHITẠI PHÒNG KẾ TOÁN

1.       MỤC ĐÍCH :      (Quy trình này đượcsoạn thảo để làm gi ? giải quyết vấn đề gì ?)

-         Quy định các chứng từ cần thiết khi lập phiếuthu, chi nhằm đảm bảo sự thu chi, hợp pháp, những chứng từ yêu cầu thanh toán không phù hợp với tiêu chuẩn kiểm tra sẽ được nhận biếtvà xử lý kịp thời.

-         Lập phiếu thu, chi theo đúng chế độ kế toán......................................................................................   

 

2.      2.     PHẠM VI ÁP DỤNG :        (Quy trình này chi phối côngviệc của các phòng ban bộ phận nào ? liệt kê tất cả)

-Tất cả các phòng ban trong công ty........................................................................................................

 

3.      3.     ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ & TỪ VIẾT TẮT: (giải thích các thuật ngữ, các từ viết tắt sử dụng trong quytrình này )

-HĐTC :       Hoá đơn tài chính

-GĐ     :        GiámĐốc

-TBP   :        Trưởngbộ phận

-KTT   :        Kếtoán trưởng

-PNK  :        Phiếunhập kho

-HĐMB :     Hợp đồng mua bán

-KTTT :        Nhân viên kế toán

 

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO : (Liệt kê các vănbản, tiêu chuẩn, quy định …, là cơ sở để soạn thảo quy trình này kể cả các quy trình khác trong hệ thống quản lý chất lượng)

-         Tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000

-         Điều lệ tổ chức hoạt đọng Công ty cổ phần ESVN

-         Các quy định về chế độ chi tiêu Tài chính trong Công ty ESVN .


Bạn hãy download tài liệu miễn phí bằng cách bấm nút Download trên menu bên phải.

Chúc bạn thành công!


ESVN công ty thiết kế web -  Dịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phi,  Hoc thiet ke web

Nơi hội tụ giải pháp