Download

SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC MIỄN GIẢM

Từ ngày....................Đến ngày.....................

Loại thuế :...................................Tài khoản :........................

Chứng từ

Diễn giải

Được miễn giảm

Đã miễn giảm

Ngày

Số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

Tổng cộng

 

 

Ngày...............Tháng................Năm

Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bạn hãy download tài liệu miễn phí bằng cách bấm nút Download trên menu bên phải.
Chúc bạn thành công!


ESVN công ty thiết kế webDịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phiHoc thiet ke web

Công ty  Cổ phần Eastern Sun Việt Nam - Nơi hội tụ giải pháp