Download

Bộ, Sở : …….….

Mẫu số: S51  -H

Đơn vị : …………

(Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)

SỔ CHI TIẾT DOANH THU ( CÁC KHOẢN THU DO BÁN HÀNG )

 Loại hoạt động :……………….…………………..

Tên sản phẩm ( hàng hoá dịch vụ ) :..……...

 

Đơn vị tính…….

 

Ngày tháng ghi sổ

 

CHỨNG TỪ

 

DIỄN GIẢI

 

DOANH THU BÁN HÀNG

 

GHI CHÚ

Số hiệu

Ngày tháng

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang…..

- Ngày mở sổ :………………

 

Ngày … tháng … năm …

Người ghi sổ

Phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị

(Ký)

(Ký)

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Họ tên:……..

Họ tên:……..

Họ tên:……..

Bạn hãy download tài liệu miễn phí bằng cách bấm nút Download trên menu bên phải.
Chúc bạn thành công!


ESVN công ty thiết kế webDịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phiHoc thiet ke web

Công ty  Cổ phần Eastern Sun Việt Nam - Nơi hội tụ giải pháp