Download

Bộ (Sở):…......

 

Đơn vị :........

 

SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ THEO ĐỐI TƯỢNG

Đối tượng :...............................

Từ ngày :.......…..Đến ngày :......................

 

Chứng từ

Diễn giải

TK đối ứng

Nợ

Số

Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập

Phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Bạn hãy download tài liệu miễn phí bằng cách bấm nút Download trên menu bên phải.


Chúc bạn thành công!


ESVN công ty thiết kế webDịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phiHoc thiet ke web

Công ty  Cổ phần Eastern Sun Việt Nam - Nơi hội tụ giải pháp