Download

Bộ (Sở) :.........

Mẫu số S61a-H

Đơn vị :........

 

SỔ CHI TIẾT CHI HOẠT ĐỘNG

Nguồn kinh phí :...............................

Chương :.........................Loại :.......................Khoản :.......................

Từ ngày :.......…..Đến ngày :......................

Chứng từ

Diễn giải

Tiểu mục

Ghi nợ TK 661

Ghi có TK 661

Số

Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lập, ngày … tháng … năm …

Người ghi sổ

Phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu

Bạn hãy download tài liệu miễn phí bằng cách bấm nút Download trên menu bên phải.


Chúc bạn thành công!


ESVN công ty thiết kế webDịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phiHoc thiet ke web

Công ty  Cổ phần Eastern Sun Việt Nam - Nơi hội tụ giải pháp