Download

Quản trị Marketing - Phần 21: Dự báo bán hàng và lập ngân sách bán hàng

Trong phần này bạn sẽ tìm hiểu về: Dự báo; Đề ra hạn ngạch (chỉ tiêu); Lập ngân sách

Quản trị Marketing - Phần 20: Các công cụ giúp lập kế hoạch bán hàng

Trong phần này bạn sẽ tìm hiểu về: Giải quyết vấn đề; Kế hoạch hóa đối với giám đốc bán hàng; Phân tích: cơ sở của việc lập kế hoạch và giải quyết vấn đề; Phân tích doanh số và chi phí của giám đốc bán hàng; Phân tích tài chính; Lựa chọn phương pháp phân tích

Quản trị Marketing - Phần 19: Kỹ năng lãnh đạo trong bán hàng

Trong phần này bạn sẽ tìm hiểu về: Lãnh đạo là gì?; Mô hình lãnh đạo đối với quản trị bán hàng; Sử dụng tiền thưởng trong quá trình lãnh đạo; Kỹ năng giao tiếp trong quá trình lãnh đạo; Một số nguyên tắc của hoạt động lãnh đạo.

Bí quyết nói chuyện hay

Bí quyết nói chuyện là có nghệ thuật làm thinh, có nghệ thuật chất vấn, có nghệ thuật nghe và nhất là khi nói phải nói có văn chất, văn sắc, văn vị, văn khí và văn phong. Nói cách chuyên môn hơn, bí quyết nói chuyện chia ra 2 thứ : tiêu cực và tích cực.

Kỹ năng đàm phán

Khi phải đánh giá về một người, đừng chỉ tin vào những gì bạn nhìn thấy. Sẽ không quá lời khi nói rằng, các nhà lãnh đạo có thể tàn phá sự nghiệp của họ bằng các quyết định dựa trên sự phán đoán tồi về nhân lực.

101 quy tắc khi làm sếp

Lãnh đạo nghĩa là thường xuyên liên hệ với mọi người trong tổ chức. Làm thế nào để lãnh đạo tổ chức hiệu quả? Có kiến thức, tất nhiên rồi. Ngoài ra, còn có 101 quy tắc nền tảng mà bạn cần nhớ.

Quản trị Marketing - Phần 18: Trở thành người giám đốc bán hàng chuyên nghiệp

Trong phần này bạn sẽ tìm hiểu về: Vai trò của người giám đốc bán hàng; Từ nhân viên bán hàng đến giám đốc bán hàng khu vực; Từ giám đốc bán hàng khu vực đến tổng giám đốc bán hàng; Những vấn đề đạo đức.

Quản trị Marketing - Phần 17: Chiến lược và cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng

Trong phần này bạn tìm hiểu về: Chiến lược bán hàng trong chiến lược tổng thể của công ty; Thiết kế mô hình tổ chức lực lượng bán hàng; Thay đổi cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng; Ví dụ điển hình về sự thay đổi cơ cấu lực lượng bán hàng của công ty Xerox.

Quản trị Marketing - Phần 16: Nghề bán hàng và Quản trị bán hàng

Trong phần này bạn tìm hiểu về: Các khái niệm về bán hàng và quản trị bán hàng; Chức năng và nhiệm vụ của đại diện bán hàng; Phân loại nghề bán hàng và những cơ hội và thách thức của nghề bán hàng; Quy trình và kỹ thu bán hàng ; Các vấn đề về đạo đức của dại diện bán hàng.

Quản trị Marketing - Phần 15: Kiểm tra các hoạt động marketing

Trong phần này bạn tìm hiểu về: Kiểm tra kế hoạch năm; Kiểm tra doanh lợi; Kiểm tra chiến lược.

Trang: 11 / 14   9 10 11 12 13