Download

Bài thực hành lập trình thiết kế web bằng ASP.NET nâng cao – Bài 2-2

Trong bài thực hành này bạn sẽ thực hiện thiết kế web với các thao tác cấu hình cho ứng dụng Web theo các yêu cầu dưới đây

-       Sử dụng Cơ sở dữ liệu trong bài thực hành 2-1, copy vào thư mục App_Data của bài thực hành này.

-       Sử dụng Login Control

-       Sử dụng Change Password Control

-       Tạo trang Welcome

-       Sử dụng Create User Wizard Control

I.    Sử dụng Login Control:

 1. Mở ứng dụng Web từ thư mục ASPNET_ADV_Lab22 chỉ định
  1. Chọn File-> chọn Open ->Web site
  2. Trong hộp hội thoại, chọn thư mục ASPNET_ADV_Lab22 trong thư mục chỉ định
 2. Trong chế độ thiết kế web (Design), thêm mới một Web Form vào dự án.
 3. Chuyển trang về chế độ thiết kế web
 4. Nhập một tiêu đề cho trang là MyBuddies
 5. Kéo thả Login control vào Web Form. Và đặt các thuộc tính như sau:

-       ID: lgnMyBuddies

-       CreateUserText: New User? Register Here

-       CreateUserUrl: ~/Registration.aspx (trang này sẽ tạo sau)

 Kết quả tương tự như hình dưới đây:

thiết kế web

 1. Bấm vào nút Smart tag của Login control và chọn AutoFormat, chọn một mẫu định dạng bạn muốn.
 2. Trong chế độ thiết kế web, thêm mới một Web Form vào dự án và đặt tên là ChangePasswordPage.aspx
 3. Chuyển trang ChangePasswordPage.aspx về chế độ thiết kế
 4. Kéo thả ChangePassword vào trong Web Form và đặt thuộc tính như sau:

-        ID: cpNewPassword

-        

-       ContinueDestinationPage: bấm vào nút và chọn Login.aspx

thiết kế web

 1. Bấm vào nút Smart tag của ChangePassword control và chọn AutoFormat, chọn một mẫu định dạng bạn muốn.
 2. Trong chế độ thiết kế web, tạo mới một Web Form và đặt tên là FirstPage.aspx
 3. Chuyển Web Form về chế độ thiết kế web
 4. Nhập một tiêu đề là Welcome
 5. Kéo thả LoginName control từ nhóm Login control vào bên phải tiêu đề Welcome và đặt thuộc tính ID là lnLoginName , kết quả tương tự như hình dưới đây:

thiết kế web

 1. Kéo thả một Hyperlink control vào bên dưới tiêu đề Welcome và đặt thuộc tính như sau:

-       ID: linkChangePassword

-       Text: Change Password

-       NavigationUrl: ~/ChangePasswordPage.aspx (hoặc bấm vào nút và chọn )

 

 1. Kéo thả một LoginStatus bên dưới linkChangePassword và đặt ID là lsStatus
 2. Trong chế độ thiết kế web thêm mới một Web Form và đặt tên là Registration.aspx
 3. Chuyển Web Form về chế độ thiết kế web
 4. Kéo thả CreateUserWizard control vào trong Web Form và đặt thuộc tính sau:

-       ID: cuwNewUser

-       ContinueDestinationPageUrl: ~/FirstPage.aspx

-       WizardSteps: Bấm nút … và đặt thuộc tính như hình sau:

thiết kế web

thiết kế web

 1. Bấm vào nút Smart tag của ChangePassword control và chọn AutoFormat, chọn một mẫu định dạng bạn muốn.
 2. Lưu dự án lại
 3. Bấm chuột phải lên file Registration.aspx và chọn View in Browser
 4. Nhập thông tin vào người dùng ví dụ như hình dưới đây và bấm nút Create User

thiết kế web

 1. Đóng cửa sổ trình duyệt lại.
 2. Bấm chuột phải lên trang Login.aspx và chọn View in Browser
 3. Bấm vào link New User? Register Here
 4. Nhập thông tin tài khoản và bấm Create User
 5. Trong Solution Explorer, mở rộng thư mục App_Data và bấm đúp vào file ASPNETDB
 6. Trong cửa sổ Server Explore, mở rộng thư mục Tables và bấm chuột phải lên bảng aspnet_Users
 7. Kiểm tra thông tin người dùng vừa được tạo.

Bạn hãy download tài liệu miễn phí bằng cách bấm nút Download trên menu bên phải.


Chúc bạn thành công!


ESVN công ty thiết kế webDịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phiHoc thiet ke web

Nơi hội tụ giải pháp
Công ty  Cổ phần Eastern Sun Việt Nam