Download

Bài thực hành lập trình thiết kế web bằng ASP.NET nâng cao – Bài 7-1

Trong bài thực hành này bạn sẽ thực hiện các yêu cầu dưới đây

-       Tạo một Web User control.

-       Thêm Web User control vào trong Web Form

-       Build và chạy chương trình

 1. Tạo một ứng dụng Web và đặt tên là Lab7_1
 2. Ở chế độ thiết kế web (design) Bấm chuột phải lên dự án và chọn Add New Item
 3. Trong cửa sổ Add New Item chọn Web User Control
 4. Trong hộp Name nhập tên control là  EmailControl.ascx
 5. Chọn ngôn ngữ C#. Kết quả như hình dưới đây:

thiết kế web

 1. Bấm nút Add để thêm vào dự án.
 2. Mở file EmailControl.ascx ở chế độ HTML code. Hãy nhận xét dòng đầu tiên của trang.
 3. Chuyển trang về chế độ thiết kế web
 4. Xây dựng giao diện cho control như hình dưới đây:

thiết kế web

 1. Hãy đặt tên control và các thuộc tính cho control như bảng dưới đây:

STT

Controls

Thuộc tính và giá trị của thuộc tính

1.     

Lable

-       ID: lblTitle

-       Text: Để trắng

-       Width: 353px

2.     

Lable

-       ID: lblEmailID

-       Width: 95px

-       Text: Your Email ID:

3.     

TextBox

-       ID: txtEmailID

-       Width: 166px

4.     

Lable

-       ID : lblComments

-       Text: Comments:

-       Width: 96px

 

5.     

TextBox

-       ID : txtComments

-       TextMode: MultiLine

-       Height: 75px

-       Width: 357px

 

6.     

Button

-       ID: btnSubmit

-       Text: Submit

-       Width: 78px

 1. Bấm đúp vào nút Submit và viết mã lệnh sau:

thiết kế web

Lưu ý: thêm Namespace sau vào đầu trang mã để thực hiện gửi mail.

using System.Net.Mail;

 1. Bên dưới sự kiện btnSubmit_Click viết thêm một thuộc tính như sau:

thiết kế web

 1. Thêm mới một Web Form vào dự án và đặt tên là Feedback.aspx.
 2. Chuyển Web Form về chế độ thiết kế web.
 3. Trong cửa sổ Solution Explorer, bấm chọn file EmailControl.ascx  và kéo thả vào Web Form  Feedback.aspx
 4. Chuyển Web Form Feedback.aspx về chế độ HTML Source và để ý dòng thứ hai của trang mã HTML. Đưa ra nhận xét
 5. Để ý Control được thêm vào ở dạng HTML code.
 6. Ghi toàn bộ dự án lại.
 7. Bấm chuột phải lên trang Feedback.aspx chọn View in Browser bạn sẽ thấy control do bạn tạo được hiển thị trong trang Web.

Bạn hãy download tài liệu miễn phí bằng cách bấm nút Download trên menu bên phải.


Chúc bạn thành công!


ESVN công ty thiết kế webDịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phiHoc thiet ke web

Nơi hội tụ giải pháp
Công ty  Cổ phần Eastern Sun Việt Nam