Download

Bài thực hành lập trình thiết kế web bằng ASP.NET nâng cao – Bài 6

Trong bài thực hành này bạn sẽ thực hiện các yêu cầu dưới đây

-       Mở ứng dụng trong bài Lab5.

-       Tạo Resource File cho ứng dụng Web

-       Tạo Localization cho ứng dụng Web sử dụng Resource file

-       Build và chạy ứng dụng

 1. Mở ứng dụng Web Lab5 đã tạo trong bài trước. Nếu đang mở bỏ qua bước này.
 2. Chuyển file Exchange.aspx về chế độ thiết kế web (Design).
 3. Bấm chọn vào lblHeader control, trong cửa sổ thuộc tính xóa trắng thuộc tính Text
 4. Thêm hai Lable control vào bên dưới lblMoneyConvert control với thông tin như sau:

-       ID: lblSelectDate

-       Text: Select a Date:

-       Width: 187px

 

-       ID: lblSelectedDate

-       Visible :False

-       Text: Để trắng

 1. Kết quả giao diện lúc này như sau:

thiết kế web

 1. Bấm chuột phải lên dự án và chọn Add ASP.NET Folder và chọn App_GlobalResources
 2. Trong chế độ thiết kế web, bấm chuột phải lên thư mục App_GlobalResources và chọn Add New Item
 3. Trong cửa sổ Add New Item, chọn Resource file và nhập tên là StockApp.resx
 4. Bấm đúp vào file StockApp.resx để mở
 5. Hãy nhập đầy đủ thông tin như hình dưới đây:

thiết kế web

Lưu ý: Để thêm một Item bạn chọn Add Resource menu phía trên

thiết kế web

 1. Sau khi hoàn tất bước trên. Trong chế độ thiết kế web, bấm chuột phải lên file StockApp.resx và chọn lệnh Copy.
 2. Bấm chuột phải lên thư mục App_GlobalResources và chọn Paste
 3. Bạn hãy đổi tên file vừa copy thành StockApp.fr-FR.resx (fr-FR là culture Pháp)
 4. Bấm đúp vào file vừa được copy để sửa ngôn ngữ. Bạn hãy sửa ngôn ngữ như sau:

thiết kế web

 1. Tương tự từ bước 11 đến bước 14 hãy thực hiện với các ngôn ngữ khác nếu bạn muốn.
 2. Bấm chuột phải lên file Exchange.aspx và chọn View Code.
 3. Trong sự kiện Page_Load bạn hãy viết lệnh sau:

thiết kế web

 1. Bên dưới sự kiện Page_Load xây dựng một phương thức LoadResources để truy cập tới Resource file. Mã như sau:

thiết kế web

 1. Bên trong phương thức DoAction thêm đoạn mã được đánh dấu dưới đây

thiết kế web

 1. Trong chế độ thiết kế, bấm đúp vào Calendar control và viết sự kiện sau:

thiết kế web

 1. Ở chế độ thiết kế web, trong Solution Explore bấm chuột phải lên Exchange.aspx  và chọn View in Browser.
 2. Thay đổi ngôn ngữ trong DropDownList control để kiểm tra kết quả.
 3. Thay đổi ngày tháng trong Calendar control.
 4. Hãy nhận xét các bước vừa thực hiện

Bạn hãy download tài liệu miễn phí bằng cách bấm nút Download trên menu bên phải.

Chúc bạn thành công!

ESVN công ty thiết kế webDịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phiHoc thiet ke web

Nơi hội tụ giải pháp
Công ty  Cổ phần Eastern Sun Việt Nam