Download

Bài thực hành lập trình thiết kế web bằng ASP.NET nâng cao – Bài 4

Trong bài thực hành thiết kế web này bạn sẽ thực hiện các thao tác cấu hình và sử dụng Themes  theo các yêu cầu dưới đây:

 1. Mở ứng dụng Web từ thư mục ASPNET_ADV_Lab4 trong bài thực hành trước. Nếu đang mở thì bước này bỏ qua.
 2. Ở chế độ thiết kế web (Design)Trong Solution Explorer bấm chuột phải vào dự án và chọn Add ASP.NET Folder và chọn App_Themes
 3. Mở thư mục ASPNET_ADV_Lab4 và copy 2 thư mục là AutumnThemeWinterTheme dán vào trong thư mục App_Themes
 4. Mở thư mục ASPNET_ADV_Lab4 và copy thư mục images và các file còn lại và gián vào thư mục gốc của ứng dụng Web
 5. Cấu trúc dự án của bạn như sau:


 1. Mở rộng thư mục AutumnTheme  và bấm đúp vào file Autumn.skin xem và nhận xét thông tin trong file.
 2. Mở rộng thư mục WinterTheme và bấm đúp vào file winter.skin xem và nhận xét thông tin trong file.
 3. Bấm đúp vào file Autumn.aspx và chuyển về chế độ thiết kế kế web
 4. Xem kỹ giao diện và đưa ra nhận xét?
 5. Chuyển file Autumn.aspx về chế độ Source (html)
 6. Trên dòng đầu tiên bạn hãy cấu hình kích hoạt Themes như sau;

thiết kế web

 1. Bấm đúp vào file Winter.aspx và chuyển về chế độ thiết kế web
 2. Xem kỹ giao diện và đưa ra nhận xét?
 3. Chuyển file Winter.aspx về chế độ Source (html)
 4. Trên dòng đầu tiên bạn hãy cấu hình kích hoạt Themes như sau;

thiết kế web
Bấm đúp vào file Autumn.aspx và chuyển về chế độ thiết kế web

 1. Xem kỹ giao diện và đưa ra nhận xét?
 2. Chuyển file Autumn.aspx về chế độ Source (html)
 3. Trên dòng đầu tiên bạn hãy cấu hình kích hoạt Themes như sau;

thiết kế web

 1. Chuyển file Autumn.aspx về chế độ thiết kế web
 2. Bấm chuột phải lên file  Autumn.aspx  và chọn View Code
 3. Trong sự kiện Page_Load nhập đoạn mã sau

// Hiển thị theme hiện hành của trang trên label.

lblThemeName.Text = Page.Theme;

 1. Bấm đúp vào nút Button  và viết mã lệnh sau:

Response.Redirect("Winter.aspx");

 1. Chuyển file Winter.aspx về chế độ thiết kế web
 2. Bấm chuột phải lên file  Winter.aspx và chọn View Code
 3. Trong sự kiện Page_Load nhập đoạn mã sau

// Hiển thị theme hiện hành của trang trên label.

lblThemeName.Text = Page.Theme;

 1. Bấm đúp vào nút Button  và viết mã lệnh sau:

  Response.Redirect("Autumn.aspx");

27.  Bấm chuột phải lên file Autumn.aspx   chọn View in Browser

28.  Bấm vào nút Button và kiểm tra kết quả.

29.  Bấm đúp vào file Autumn.skin

30.   Thay đổi thuộc tính ForeColor theo màu bạn thích

31.  Bấm đúp vào file winter.skin

32.   Thay đổi thuộc tính ForeColor theo màu bạn thích

33.  Bấm chuột phải lên file Autumn.aspx   chọn View in Browser

34.   Nhận xét kết quả đạt được.


Bạn hãy download tài liệu miễn phí bằng cách bấm nút Download trên menu bên phải.


Chúc bạn thành công!


ESVN công ty thiết kế webDịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phiHoc thiet ke web

Nơi hội tụ giải pháp
Công ty  Cổ phần Eastern Sun Việt Nam