Download

Bài thực hành lập trình thiết kế web bằng ASP.NET nâng cao – Bài 1

Trong bài thực hành này bạn sẽ thực hiện các thao tác cấu hình cho ứng dụng Web theo các yêu cầu dưới đây:

-       Thêm mới một file Web.config vào dự án

-       Khai báo chuỗi kết nối

-       Thiết đặt chế độ Authentication sử dụng công cụ Web Site Administration

-       Thiết đặt thông tin trạng thái phiên làm việc bao gồm sử dụng cookies, thời gian thiết đặt cho phiên làm việc là 20 phút và chế độ (session mode là InProc)

-       Chuyển tiếp người dùng chưa được chứng thực tới trang Login

-       Hiển thị trang thông tin thông báo lỗi thay vì trang  thông tin lỗi chung.

 1. Mở ứng dụng Web từ thư mục ASPNET_ADV_Lab1 chỉ định

thiết kế webs

 1. Trong chế độ thiết kế web (Design) Solution Explorer thêm mới một file Web.config vào trong ứng dụng Web.

thiết kế web

 1. Trong file Web.config,  xóa toàn bộ nội dung và gõ thông tin cấu hình như sau

thiết kế web

Lưu ý: chuỗi kết nối có phải sửa theo thông tin cấu hình của từng máy thực hành.

 1. Trong chế độ thiết kế web, thêm mới một Web Form vào trong dự án và đặt tên là TestConnection.aspx
 2. Trong Solution Explorer bấm chuột phải lên TestConnection.aspx và chọn View Code.
 3. Trong sự kiện Page_Load nhập mã lệnh để nhận thông tin kết nối

thiết kế web

 1. Trong Solution Explorer  Bấm đúp vào File Web.config để mở chế độ code
 2. Khai báo thông tin cấu hình Session State như hình dưới đây.

thiết kế web

 1. Trong chế độ thiết kế web, bấm chuột phải lên file TestConnection.aspx và chọn View in Browser. Và kiểm tra kết quả.
 2. Trong cửa sổ Visual Studio, bấm vào Website menu và chọn ASPNET Configuration một trang cấu hình xuất hiện tương tự như hình dưới đây:

thiết kế web

 1. Bấm chọn Tab Security như hình dưới đây

thiết kế web

 1. Bấm chọn Select authentication type để thay đổi phương thức Authentication thành Form the internet và chọn nút Done

thiết kế web

 1. Bạn hãy mở file Web.config ra, sẽ thấy cặp thẻ thêm mới vào với thuộc tính mode là Forms

thiết kế web

 1. Trong cặp thẻ authentication, bạn hãy cấu hình thông tin form đăng nhập như sau:

thiết kế web

 1. Trong chế độ thiết kế web, thêm mới một Web Form vào dự án và đặt tên là ErrorPage.aspx
 2. Chuyển về chế độ thiết kế web và nhập một thông điệp “The server is busy!, Try again plesae”.
 3. Trong cửa sổ của trang cấu hình (Website Administration tool) chọn Tab Application

thiết kế web

 1. Bấm chọn Define default error page

thiết kế web

 1. Bấm nút Save và bấm nút OK
 2. Mở file Web.config, bạn sẽ thấy thông tin cấu hình mới được thêm vào.
 3. Tương tự từ bước 17, bạn bấm chọn Configure debuging and tracing và chọn cấu hình như hình dưới đây.

thiết kế web


Bạn hãy download tài liệu miễn phí bằng cách bấm nút Download trên menu bên phải.


Chúc bạn thành công!


ESVN công ty thiết kế webDịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phiHoc thiet ke web

Nơi hội tụ giải pháp
Công ty  Cổ phần Eastern Sun Việt Nam