Download

Bài thực hành lập trình thiết kế web bằng ASP.NET nâng cao – Bài 3

Trong bài thực hành này bạn sẽ thực hiện các thao tác cấu hình và sử dụng profile trong việc thiết kế web sử dụng ASP.NET theo các yêu cầu dưới đây:

 1. Mở ứng dụng Web từ thư mục ASPNET_ADV_Lab3 chỉ định
 2. Copy 2 tệp cơ sở dữ liệu trong bài tập 2-1 vào thư mục App_Data
 3. Ở chế độ thiết kế web (Design), trong Solution Explorer bấm đúp vào file Web.config để mở file
 4. Nhập thông tin cấu hình cấu trúc profile như sau:

thiết kế web

 1. Hãy đưa ra nhân xét thông tin cấu trúc bạn vừa cấu hình?
 2. Trong Solution Explorer mở file ProfilePage.aspx ở chế độ thiết kế web.
 3. Xem và nhận xét về thông tin cũng như giao diện của trang
 4. Bấm chuột phải lên ProfilePage.aspx và chọn View Code
 5. Trong sự kiện Page_Load nhập đoạn mã sau:

thiết kế web

 1. Nhận xét đoạn mã trên?
 2. Chuyển ProfilePage.aspx về chế độ thiết kế web.
 3. Bấm đúp vào nút Save Values to Profile
 4. Viết mã cho sự kiện như sau:

thiết kế web

 1. Chuyển ProfilePage.aspx về chế độ thiết kế web.
 2. Bấm đúp vào nút Fetch Values from Profile
 3. Viết mã cho sự kiện như sau:

thiết kế web

 1. Bạn hãy đưa ra nhận xét cho đoạn mã.
 2. Trong Solution Explorer bấm chuột phải file ProfilePage.aspx và chọn View in Browser.
 3. Nhập thông tin và bấm vào nút Save Values to Profile
 4. Bấm tiếp vào nút Fetch Values from Profile
 5. Nhận xét kết quả.

Bạn hãy download tài liệu miễn phí bằng cách bấm nút Download trên menu bên phải.


Chúc bạn thành công!


ESVN công ty thiết kế webDịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phiHoc thiet ke web

Nơi hội tụ giải pháp
Công ty  Cổ phần Eastern Sun Việt Nam