Download

Từng bước lập trình với ASP.NET 2.0

Cuốn sách này sẽ giúp bạn tìm ra cách để thiết kế web, viết các ứng dụng web bằng cách sử dụng phiên bản mới nhất của Microsoft xử lý yêu cầu HTTP-framework ASP.NET 2.0.  Phát triển Web đã đi một chặng đường dài kể từ khi các trang web đầu tiên bắt đầu đưa lên trong đầu những năm 1990. Thế giới phát triển Web cung cấp một số lựa chọn khác  xa như công cụ phát triển trước đây. Trong vài năm qua, ASP.NET đã phát triển để trở thành một trong những khuôn khổ nhất quán, ổn định, và giàu tính năng có sẵn để quản lý các yêu cầu.

ASP.NET cùng với Visual Studio bao gồm một số tính năng làm cho cuộc sống của bạn là một nhà phát triển Web dễ dàng hơn. Ví dụ, Visual Studio bắt đầu với một số dự án mẫu rất hữu ích để phát triển trang web của bạn. Visual Studio cũng hỗ trợ một số các chế độ phát triển, bao gồm cả bằng cách sử dụng dịch vụ thông tin Internet trực tiếp để kiểm tra trang web của bạn trong quá trình phát triển, bằng cách sử dụng một máy chủ web được xây dựng trong, hoặc phát triển trang web của bạn qua một kết nối FTP. Các trình gỡ lỗi trong Visual Studio cho phép bạn chạy các trang web và bước qua các khu vực quan trọng của mã để tìm và giải quyết các vấn đề. Các nhà thiết kế Visual Studio cho phép phát triển hiệu quả giao diện người dùng, cho phép bạn thả các thành phần kiểm soát vào thể hiện trực quan. Đây là một vài trong số các tính năng được xây dựng trong khuôn khổ ASP.NET khi kết hợp với Visual Studio.

Trong khi ASP.NET và Visual Studio cung cấp công cụ tuyệt vời để thiết kế web, viết các ứng dụng Web, phát triển Web trên nền tảng của Microsoft không phải luôn luôn được theo cách này. Con đường đến ASP.NET 2.0 đã được thực hiện gần một thập kỷ.

Bạn hãy download tài liệu miễn phí bằng cách bấm nút Download trên menu bên phải.

Chúc bạn thành công!


ESVN công ty thiết kế webDịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phiHoc thiet ke web

Nơi hội tụ giải pháp
Công ty  Cổ phần Eastern Sun Việt Nam  Sưu tầm