Download

Sổ tay lập trình ASP.NET 2.0

ASP.NET 2.0: Sổ tay của nhà phát triển, được viết cho các lập trình viên đã làm việc quen thuộc với ASP.NET 1.x (1.0 hoặc 1.1) và đã sử dụng một phiên bản trước của NET Visual Studio (hoặc 2002 hoặc 2003) để xây dựng ASP. NET các ứng dụng web, thiết kế web. Mục đích của chúng tôi là giới thiệu với bạn, thông qua một loạt các ví dụ, các tính năng mới của ASP.NET 2.0 giúp bạn đơn giản thiết kế web và các ứng dụng web sử dụng môi trường phát triển Visual Studio 2005.

Để nhận được nhiều nhất của cuốn sách này, bạn sẽ cần một bản sao của Visual Studio 2005 hỗ trợ Visual Basic. Bạn được khuyến khích làm việc theo cách của bạn thông qua các phòng thí nghiệm, vì chúng có mục đích nhỏ và các điểm nhấn, tuy nhiên, mã nguồn đầy đủ có sẵn trên trang web của O'Reilly cho cuốn sách này, http://www .oreilly.com.
ASP.NET 2.0: Sổ tay của Nhà phát triển bao gồm kiến thức mà một lập trình viên ASP.NET 1.x kinh nghiệm đã biết: mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn xây dựng trên kiến thức hiện tại của bạn, để không lãng phí thời gian của bạn với kiến thức cũ.

Bạn hãy download tài liệu miễn phí bằng cách bấm nút Download trên menu bên phải.

Chúc bạn thành công!


ESVN công ty thiết kế webDịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phiHoc thiet ke web

Nơi hội tụ giải pháp
Công ty  Cổ phần Eastern Sun Việt Nam  Sưu tầm