Download

JQUERY
1. JQUERY là gì?

jQuery là một thư viện kiểu mới của Javascript giúp đơn giản hóa cách viết JavaScript và tăng tốc độ xử lý các sự kiện  trên trang web. Các thư viện jQuery cung cấp một mục đích chung  là sự trừu tượng hoá các  lớp phổ biến cho các trang web scripting, do đó nó hữu ích trong hầu hết các tình huống scripting.  
Các chức năng jQuery bao gồm:
-  Chọn một tag hoặc một tập hợp các tag trên trang web.
-  Cung cấp các hàm tiện ích thông dụng.
-  Nhanh chóng tạo ra các tag mới.
-  Quan trọng nhất là phân tách việc thiết kế và lập trình web trên phía client.

2. Download jQuery 

jQuery là một thư viện script, do đó chúng ta có thể thêm vào trang web. Chúng ta có thể download phiên bản mới nhất của jQuery từ http://docs.jquery.com/Downloading_jQuery.


Bạn hãy download tài liệu miễn phí bằng cách bấm nút Download trên menu bên phải.

Chúc bạn thành công!


ESVN công ty thiết kế webDịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phiHoc thiet ke web

Nơi hội tụ giải pháp
Công ty  Cổ phần Eastern Sun Việt Nam