Download

DYNAMIC DATA VỚI LINQ TO SQL

Bài này giới thiệu tổng quan về Dynamic Data, những tính năng của Dynamic Data. Cách xây dựng ứng dụng Dynamic Data với LINQ to SQL.
 
1. Dynamic Data là gì?

- ASP.NET Dynamic Data cung cấp một Framework cho phép chúng ta nhanh chóng xây dựng một chức năng ứng dụng driver-data, dựa trên  LINQ to SQL hay Entity Framework.
- Dựa trên cấu trúc của CSDL mà Dynamic Data Framework (DDF)  sẽ tạo nên các trang web cho phép người dùng xem/chèn/xóa/sửa dữ liệu.
-  Nhiều tính linh hoạt cho các DetailsView, FormView, GridView, ListView trong kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, hoặc chỉnh sửa lại các mẫu để thay đổi cách hiển thị dữ liệu.
-  ASP.NET Dynamic Data mang đến cho chúng ta các tiện ích và RAD (Rapid Application Development)  để  thay đổi dữ liệu các các control ASP.NET.  

2.  Các tính năng của Dynamic Data
- Web Scaffolding để tạo ra một ứng dụng web  dựa trên các lược đồ cơ bản của cơ sở dữ liệu. Dynamic Data scaffolding có thể tạo ra một  chuẩn UI (User Interface – Giao diện người dùng) từ các mô hình dữ liệu.
-  Đầy đủ các thao tác (tạo, cập nhật, xóa bỏ, hiển thị) cho việc truy cập dữ liệu  truy cập dữ liệu, các thao tác về quan hệ giữa các bảng và  kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
-  Tự động hỗ quan các quan hệ khóa ngoài (foreign-key). Dynamic Data phát hiện ra các quan hệ giữa các bảng và từ đó tạo ra các giao diện người dùng trên các bảng quan hệ.
-  Khả năng tùy chỉnh các UI.
-  Khả năng tùy chỉnh tính hợp lệ cho các trường dữ liệu.

3. Xây dựng ứng dụng Dynamic Data với LINQ to SQL

Để xây dựng một trang Web với Dynamic Data sẽ bắt đầu bằng cách sử dụng scaffolding. Dynamic Datahỗ trợ mô hình dữ liệu LINQ to SQL và mô hình dữ liệu ADO.NET Entity Framework. Trong một ứng dụng webcủa chúng ta có thể có nhiều loại mô hình dữ liệu nhưng để sử dụng Dynamic Data thì các mô hình dữ liệu phải cùng kiểu.

Chúng ta phải đăng ký mô hình dữ liệu sử dụng Dynamic Data với file “Global.asax”. Sau khi mô hình dữ liệu được đăng ký với Dynamic Data, dữ liệu mô hình có thể  tự động thực hiện xác nhận các trường dữ liệu, và nó cho phép chúng ta  kiểm soát sự xuất hiện và hành vi của dữ liệu ở cấp độ tầng dữ liệu.


Bạn hãy download tài liệu miễn phí bằng cách bấm nút Download trên menu bên phải.

Chúc bạn thành công!


ESVN công ty thiết kế webDịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phiHoc thiet ke web

Nơi hội tụ giải pháp
Công ty  Cổ phần Eastern Sun Việt Nam