Download

Bảo mật với ASP.NET MVC Application
1.  Authentication (Xác thực người dùng)

Có nhiều phương pháp xác thực người dùng như Windows Authentication, Forms Authentication. Phần này chỉ chỉ giới thiệu phương thức xác thực người dùng dựa trên  Forms  (dùng C#). Mục đích của hướng dẫn này giảng giải cáchForms  Authentication để yêu cầu bảo mật bằng cho các Views .  Sử dụng Website dministration Tool tạo người dùng và phân quyền nhóm người dùng ngăn chặn những người dùng trái phép

 1.1  Tạo người dùng mặc định với ASP.NET MVC Application
Mặc định khi ứng dụng được tạo sẽ có sẵn một Controllers có tên là AccountController.cs và có sẵn các Views ương ứng ChangePassword.aspx, ChangePasswordSuccess.aspx, Login.aspx, Register.aspx (Figure 1)

Bạn hãy download tài liệu miễn phí bằng cách bấm nút Download trên menu bên phải.

Chúc bạn thành công!


ESVN công ty thiết kế webDịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phiHoc thiet ke web

Nơi hội tụ giải pháp
Công ty  Cổ phần Eastern Sun Việt Nam