Download

Giới thiệu về cách thức truy cập dữ liệu

Tổng Quan

Phần lớn các ứng dụng hiện nay đều sử dụng cơ sở dữ liệu.  Có nhiều cách thức truy cập dữ liệu khác nhau trong các công nghệ của Microsoft như ADO, RDO, DAO, ODBC. Tuy nhiên từ khi .NET Framework ra đời thì công nghệ ADO.NET đã được tích hợp, ADO.NET chứa các lớp cho phép các ứng dụng connect data sources (kết nối với các nguồn dữ  liệu), execute commands (thực hiện các lệnh), manage disconnected data (quản lý dữ  liệu đã ngắt kết nối). Với ADO.NET người lập trình có thể viết  ít mã lệnh thao tác cơ sở dữ  liệu hơn so với các công nghệ trước trong các ứng dụng client-server hoặc các ứng dụng trên desktop.

Mặt khác, trong ASP.NET từ phiên bản .NET Framework 2.0 trở lên có thêm các thao tác với cơ sở dữ liệu mà không sử dụng ADO.NET như SqlDataSource, LINQ hoặc Profiles.

Ngoài ra các ứng dụng truy cập dữ liệu của .NET Framework còn có thể truy nhập vào các nguồn dữ liệu ngoài như File, Stream, XML, Ajax, web services, WCF, data services.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ thiết kế web với dự án thao tác với cơ sở dữ liệu. Sử dụng Visual Studio 2008 tạo một dự án Website. Trong đó tạo một database tên là DB_TEST.MDF trong folder App_Data (Figure 1)....

Bạn hãy download tài liệu miễn phí bằng cách bấm nút Download trên menu bên phải.

Chúc bạn thành công!


ESVN công ty thiết kế webDịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phiHoc thiet ke web

Nơi hội tụ giải pháp
Công ty  Cổ phần Eastern Sun Việt Nam