Download

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI QUY CÔNGTY

ChươngI:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

           

            Điều 1

            Đâylà nội quy lao động áp dụng cho toàn thể nhân viên làm việc tại Công ty TNHH

            ...................................

            Điều2

            Tất cả nhân viên công ty TNHH phải tuân thủ theo bộluật lao động Việt Nam vàluật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bản nội quy này.

            Điều3

            Tất cả việc tuyển dụng, xử lý kỷ luật , giờ làm việc,tăng ca, nghỉ phép, tiền lương, phúc lợi, thưởng phạt, nghỉ việc đều được thựchiện theo nội quy của Công ty.Những điều chưa quy định tại nội quy này đượcthực hiện theo bộ luật lao động pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam và các điều khoản bổ sung của nội quy này.

            Điều4

            Nộiquy được lập, lưu trữ và có hiệu lực kể từ ngày được Sở Lao động Thương binh vàxã hội thành phố Hồ Chí Minh thông qua.

 

Chương II
CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA

            Điều 5

            Công ty TNHH.......... làmột công ty TNHH Việt Namdệt và nhuộm vải.

            Điều6

            Cáccông nhân trực tiếp sản xuất tại Công ty và nhân viên văn phòng là những ngườilàm việc cho Công ty được gọi chung là người lao động, do Công ty trả tiềnlương hoặc tiền công, gồm những đối tượng sau.

            6.1 –Nhân viên học việc: Những công nhân mới được tuyể dụng phải học nghề trong 3tháng.Sau 3 tháng, nếu đạt yêu cầu Công ty mới ký hợp đồng tuyển dụng chínhthức. Nếu trong trường hợp không đạt yêu cầu công ty sẽ từ chối ký kết hợpđồng. Tiền lương trong thời gian học việc sẽ trả ngay khi có quyết định chongưng việc.

            -Nhân viên thử việc: đối với những nhân viên kỹ thuật đã có tay nghề gia côngmay mặc, những công việc cần trình độ trung cấp thì thời gian thử việc là 30ngày và không quá 60 ngày đối với công việc cần trình độ đại học trở lên.

            6.2 – Công nhân, nhân viên đượctuyển dụng chính thức: là những ngừờng làm việc cho công ty đã thông qua giaiđoạn học việc nói tại điều 6.1 và đã được công ty chấp thuận tiếp tục làm việclâu dài và được dia lám 2 loại:

 

            6.2.1. Công nhân hiện trường:không  thuộc diện cán bộ quản  lý mà là những người thực hiện sản xuất tạihiện trường.

            6.2.2. Nhân viên và cán bộ phụ tráchquản lý: nhân viên văn phòng và cán bộ hiện trường,  chịu trách nhiệm các hoạt động quản lý đốivới các cán bộphận sản xuất – kế hoạch – lao động, đánh giá, kiểm tra, cải tiếncác loại công việc và soạn thảo các kế hoạch tăng năng suất lao động và khảnăng làm việc. Việc xây dựng  kế hoạchphải thực hiện theo chính sách đã của công ty.

            6.3. Công nhân tạm thời : là những người làm việc chocông ty theo tính chất tạm thời hoặc theo mùa vụ , thời gian làm việc không quá90 ngày và được trả lương theo hàng ngày hoặc hàng tháng.

            6.4. Công nhân, nhân viên hợp đồng :là những người làmviệc cho công ty có ký kết hợp đồng, có quy định công việc cụ thể với công ty.Hợp đồng quy định công ty Hợp đồng quy định công ty công việc cụ thể và thờigian sử dụng, thời gian chấm dứt hợp đồng.

Chương III

TUYỂN DỤNG - BỔ NHIỆM – ĐỀ BẠT

 

            Điều 7:Việc tuyển dụng nhân sự cho các bộ phận do Giám đốcxét duyệt tuyển dụng theo yêu cầu của công việc.Nhưng số người tuyển dụng khôngquásố người ghi trên bảng nhân sự .Người được tuyển dụng phải là công dân Việt Nam có sức khoẻđầy đủ.Những trường hợp sau đây không được tuyển dụng:

            7.1. Namquá 40 tuổi, nữ quá 40 tuổi hoặc chưa đủ 18 tuổi tính theo tuổi pháp định thựctế.

            7.2. Có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hợac đã có triệuchứng những bệnh đó.

            7.3. Những người tâm thần không bình thường hoặc thân thểcó khuyết tật không thể đảm nhận công việc.

            7.4. Những người phạm pháp do tham ô công quỹ, đang bịtruy nã, chờ toà án xét xử, bị án treo hoặc nghiện ngập.

            Điều 8.Đã đượctuyển dụng nhưng sau đó bị trả hiện có hành vi gian trá không khai báo đúng sựthật, vi phạm quy định tại điều 7 sẽ bị thải ngay và không được hưởng bất cứkhoản bồi thường nào.

            Điều 9

            Đối với những nhân viên đã ký kết hợp đồng lao động trongthời gian nghỉ thai sản sẽ không được hưởng lương, nhưng được hưởng bảo hiểm xãhội. Thời gian nghỉ phép thai sản được tính vào thâm niên công tác.

            Điều 10. Cánhân muốn xin vào làm việc tại công ty phải đăng ký tại sở lao động và nộp hồsơ xin việc gồm:

            10.1.Một đơn xin việc (có dán ảnh và đóng dấu giáp laicủa chính quyền địa phương nơi cư trú).

            10.2.Hai bản sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyềnđịa phương và có đóng dấu giáp lai nơi dán ảnh).

            10.3.Một bản sao hộ khẩu thường trú có công chứng, mộtbản photo giấy chứng ninh nhân dân(có công chứng).

            10.4. Một bản sao văn bằng (có công chứng)

            10.5. Có phiếu khám sức khoẻ

            10.6. Anh 3x4 (4 ảnh)

            10.7. Phải đi làm đúng thời gian do công ty quy định khiđược tuyển dụng.

            Điều 11.Hìnhthức thử việc

            11.1. Do Bộ phận nhân sự dẫn đến hiện trường để sát hạchkhả năng ứng đối và kỹ thuật tay nghề.

            11.2. Trong thời gian thử việc, mức lương tính theo hệ sốlương của công việc được đảm nhận và được hưởng 70% mức lương đó.

            11.3.trong thời gian thử việc , công ty có quyền đơnphương chấm dứt hợp đồng, nếu không đạt yêu cầu.

            11.4. 15 ngày trước khi hết thời hạn thử việc ,Bộ phậnnhân sự phải công bố kết quả thử việc và danh sách những người đạt tiêu chuẩntiếp tục làm việc tại công ty.

            Điều 12. Thủtục tuyển dụng

            10 ngày sau khi hết hạn thử việc ,nhân viên được tuyểndụng phải giao nộp giấy tờ dưới đây cho bộ phận nhân sự:

            12.1. Hợp đồng lao động ký giữa công ty và đương sự.

            12.2. Nộp các giấy tờ khác theo yêu cầu của bộ phận nhânsự.

            12.3. Trường hợp không ký kết hợp đồng lao động sau 10ngày kể từ khi hết hạn thử việc , thì xem như vẫn còn đang trong trong thờigian thử việc và không được hưởng những quyền lợi dưới đây như đối với côngnhân đã ký kết hợp đông chính thức.

            12.3.1. Không được nâng bậc hoặc tăng lương.

            12.3.2. Không được thưởng cuối năm.

            12.3.3. Chỉ được hưởng 70% mức lương cấp đó.

            Điều 13.Các cánbộ , nhân viên được tuyển dụng chính thức sau khi thử việc, đều phải chấp hànhBản nội quy và các quy định nội bộ khác của công ty.

            Điều 14. 15ngày trước khi hết hạn hợp đồng lao động, bộ phận nhân sự phải thông báo chođương sự ký tiếp hợp đồng lao động. Trường hợp đương sự không đồng ý ký tiếpxem như hợp đồng đương nhiên  chấm dứt.

Điều 15. Kế hoạch đào tạo : nhằm nâng cao trình độ khả năngnghề nghiệp và đào tạo mới trước khi giao phó công việc khác trong công ty,người sử dụng lao động sẽ tổ chức đào tạo người lao động vào những lúc thíchhợp.

 

Chương IV

KỶ LUẬT

            Điều 16. Không được mang theo chất độc, chất nổ, vũkhí, các loại hung khí…va những vật nguy hiểm vào công ty, người nào vi phạm sẽbị buộc thôi việc, trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ xử lý theo pháp luật ViệtNam.

            Điều 17. Côngnhân và nhân viên không đeo bảng tên khp6ng được vào cổng công ty: Bảng tênkhông được mượn dùng qua lại để vào công ty: Nếu trường hợp cho người ngoàimượn bảng tên để đi vào công ty ảnh hưởng đến lợi ích của công ty  sẽ bị sa thải ngay; trường hợp nghiêm trọngsẽ xử lý theo pháp luật Việt Nam hiện hành.

            Điều 18. Bảngtên phải gắn phía bên trái ngực, không được tự ý gắn nơi khác. Trường hợp pháthiện không đeo bảng tên trong công ty thì xen như những người ngoài xưởng tự ývào công ty không được phép và bị xử lý theo quy định tại điều 17.

            Điều 19. Quyđịnh về quản lý lao động:

            19.1 Tất cả công nhân và nhân viênphải đi làm đúng giờ, chỉ được tan tầm khi chuông reo tan tầm. Người đi làm trễphải trình tổ trưởng xác nhận về đến bộ phận nhân sự nhận thẻ ghi giờ, mới đượcvào làm việc, đi trể 3 lần trong tháng ngoài việc nghĩ giờ trừ lương giờ đó,thành tích công tác sẽ bị xếp vào loại kém mà còn bị cắt các khoản khen thưởngchuyên cần của thánh đó.

            19.2 Trong giờ làm việc, không đượclàm những việc riêng của cá nhân và phải có trách nhiệm cố gắng hoàn thành khốilượng công tác được giao phó.

            19.3 Trong giờ làm việc, không đượctuỳ ý rời khỏi cương vị công tác, không được nói chuyện riêng, không được gâyảnh hưởng đến công việc của người khác.

            19.4 Tuyệt đối tôn trọng và tuântheo sự chỉ đạo của cấp trên.

            19.5 Không được tự ý hoặc xúi ngườikhác lậc xem những hồ sơ,van thư, sổ sách biểu mẫu… không thuộc phạm vi trách nhiệm của mình; không được tuỳý tiết lộ bí mật của công ty.

            19.6 Bất cứ đồ vật gì trong côngty,dù có hay không sử dụng được, đều không được mang ra ngoài xưởng, trường hợpbị bắt gặp mà không có giấy xác nhận của chủ quản Bộ phận thì bị xem như hànhvi trộm cắp và bị xa thải ngay; trường hợp nghiêm trọng sẽ bị xử lý theo luậtpháp Việt Nam hiện hành.

            19.7 Trước khi ra về, phải quét dọnsạch sẽ chổ làm của mình, nếu kiểm tra 3 lần trong tháng không quét dọn hoặcquét dọn không sạch sẽ, thành tích công tác sẽ bị xếp vào loại kém và bị trừcác khoản khen thưởng chuyên cần của tháng đó.

            19.8 Khi vào công ty làm việc, phảicởi giày ra và để đồ cá nhân vào nơi giữ đồ, không được mang vào trong xưởng,nghiêm cấm không mang đồ ăn, thức uống vào sử dụng trong xưởng, không được dùngbửa trưa trong xưởng. Khibị phát hiện  2lần trong tháng thì thành tích công tác bị xếp vào loại kém và bị cắt các khoảnkhen thưởng của tháng đó.

            19.9 Tất cả nhân viên đi công tácbên ngoài hoặc ra ngoài do việc riêng trong giờ làm việc mà sâu đó trở về côngty tiếp tục làm việc thì phải ghi “phiếu ra cổng”(ghi rõ lý do vì việc riênghay việc công) trình cho chủ quản Bộ phận chấp thuận mới được ra khỏi cửa.“phiếu ra cổng” giao cho bảo vệ để ghi vào sổ thời gian ra ngoài,  sau khi trở về ghi vào sổ bảo vệ giờ trở vềphân xưởng để tiện cho bộ phận nhân sự đối chiếu “Phiếu ra cổng “ và thống kê số giờ dựa theo thời gian rangoài thực tế. Nhân viên nào vi phạm quy định này, thì công ty không chiệutrách nhiệm đối với tấc cả hành vi của nhân viên đó trong thời gian đi rangoài, đồng thời còn xử phạt hành vi vi phạm nội quy của nhân viên đó.

            19.20. Nghiêm cấm hút thuốc trongphân xưởng, nơi làm việc. Trường hợp bị phát hiện hút thuốc trên 3 lần trongtháng ở những nơi quy định trên, thành tích công tác sẽ bị xếp loại kém và bịcắt khoản khen thưởng của tháng đó.

 

Chương V

GIỜ LÀM VIỆC , GIỜ NGHỈ, NGÀY NGHỈ, NGHỈ PHÉP

 

            Điều 20. Thời gian làm việc tại công ty là 6 ngày/ tuần, cụthể như sau:

            20.1. Nhân viên hành chính , nhân viên tác nghiệp:

            Từ ngày thứ hai đến ngày thứ bảy:

            Sáng : từ 7:30 đến 11:30

            Cơm trưa và nghỉ ngơi: từ 11:30 đến 13:00

            Chiều: từ 13:00 đến 17:00

            20.2. Nhân viên baảo vệ: Từ ngày thứ hai đến ngày chủnhật (nghỉ luân phiên thay ca)

            Ca sáng:(Dùng bữa trưa trong vòng 30 phút trong giờ làmviệc) Từ: 6:00 đến 14:00

            Ca chiều: (Dùng bữa tối trong vòng 30 phút trong giờ làmviệc) Từ 14: 00 đến 22:00

            Ca đêm: (Dùng bữa lót dạ trong vòng 45 phút trong giờlàam việc) Từ 22:00 đến 6:00

            20.3. Nhân viên nhà bếp:

            Từ ngày thứ hai đến ngày chủ nhật: (nghỉ luân phiên theoca)

            Nội dung và thời gian làm việc: kết hợp với giờ dùng bữatrong phân xưởng và công việc vệ sinh sẽ quy định riêng.

            Điều 21. Ngày nghỉ lễ:

            21.1. Tết dương lịch: 1 ngày (1tháng 1)

            21.2. Tết âm lịch: 4 ngày (giaothừa, mồng một đến mồng ba)

            21.3. Ngày thống nhất: 1 ngày (30tháng 4)

            21.4. Lao đông quốc tế: 1 ngày (1tháng 5)

            21.5 Quốc khánh: 1 ngày (2 tháng 9)

            21.6. Các ngày lễ nếu trùng với ngàychủ nhật dược nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

            Điều 22. Nghỉ phép hàng năm

            22.1. Người lao động có thời gianlàm việc tại công ty đủ 12 tháng thì được nghỉ phép năm có lương trong 12 ngày;mỗi thâm niên được nghỉ thêm 1 ngày phép năm.

            22.2. Nhân viên sản xuất trong cùngmột tổ làm việc tối đa cho 2 người nghỉ phép năm trong cùng 1 ngày.

            22.3.Cán bộ và tất cả nhân viên hànhchính có thể thoả thuận với người sử dụng lao động về việc nghỉ phép năm tối đa3 ngày 1 lần và phải làm xong thủ tục nghỉ phép năm trước 7 ngày vá bàn giaocông việc cho nhân viên làm thay.

            22.4. Công ty được sắp xếp các đơnvị nghỉ phép năm tập thể trong thời gian cần nghưng sản xuất để sữa chữa máymóc hoặc trong thời gian không có hàng.

            22.5. Nhân viên làm việc chưa đủ 12tháng, nếu không nghỉ phép năm theo tỷ lệ thì được cấp phát số tiền tính theotỷ lệ và được cấp trả chung với tiền thưởng cuối năm trước tết Am lịch.

            22.6. Lao động được tuyển theo thờivụ hoặc tính chất tạm thời không được hưởng nghỉ phép năm nhưng được hưởng cácquyền lợi được tính gộp vào tiền công.

            Điều 23. Tất cả nhân viên được nghỉ trong những ngày chủ nhậthoặc ngày lễ pháp định. Trong trường hợp do cần làm gấp để kịp xuất khẩu hoặclý do khác, Công ty có thể thoả thuận một số công nhân làm thêm trong ngày nghỉpháp định. Sau khi thanh hoàn thành công việc, những nhân viên trên được nghỉbù vào ngày khác hoặc được lảnh trợ cấp theo chế độ quy định.

            Điều 24. Việc xác nhận phiếu tăng ca , đối với nhân viên hưởnglương sản phẩm sẽ do chủ quản bộ phận phê duyệt. Đối với nhân viên hưởng lươngtháng thì ngoài sự chấp nhận của chủ quản bộ phận còn phải xin ý kiến chấpthuận của quản đốc hoặc Giám đốc.

            Điều 25.  Việc xin nghỉphép.

            25.1. Mọi trường hợp vắng mặt tronggiờ làm việc đều phải có “đơn xin phép” đã được chủ quản phê duyệt.

            25.2. Thời gian xin phép tính theogiờ, giờ xin phép ngắn nhất nửa giờ.

            25.3. Khi điền giấy “ Đơn xin nghỉphép” phải ghi rõ loai phép, nguyên do. Trường hợp xin phép với lý do khôngchính đáng hoặc ảnh hưởng đến công việc chung thì chủ quản bộ phận giải quyếttheo tình hình thực tế hoặc không chấp thuận nghỉ phép hoặc rút bớt  thời gianxin phép hoặc thay đổi ngày xin nghỉ phép.

            25.4. Trường hợp xin nghỉ phép dưới2 ngày thì do chủ quản bộ phận ký phép; trường hợp trên 3 ngày thì phải qua bộphận Giám đốc ký phép.

            25.5. Trường hợp nhân viên bị bệnhđột xuất hoặc bận việc gâp1 phải báo qua điện thoại hoặc nhờ người mang hộgiấy  xin phép viết tắt gởi cho tổ trưởngtổ mình hoặc nhân viên phụ trách nhân sự.

            25.6. Trường hợp bất đắc dĩ khôngthể làm theo quy định tại điều 25.5 ,thì sau đó phải bổ túc giấy xin phép bằngkhông sẽ xem như nghỉ không lý do.

            25.7. Việc xin nghỉ phép chia làm 6loại. Bộ phận nhân sự thống kê số giờ và số lần nghỉ phép theo từng loại để làmcơ sở cho việc ghi điểm tại thành tích sát hạch hàng năm. Việc xin nghỉ phéptrong giờ tăng ca không liệt vào thống kê.

            25.7.1. Ngỉ việc riêng:

            - Mỗi tháng không quá 2 ngày hoặcmỗi năm không quá 14 ngày phép.

            - Thời gian nghỉ việc riêng không đượctính lương, trường hợp không xin phép bị xem như nghỉ không lý do.

            25.7.2. Nghỉ ốm:

            - Được thực hiện theo điều 39 Luậtlao động ; Điều 9 NĐ 195 và điều 7 Điều lệ    bảo hiểm xã hội.

            25.7.3. Nghỉ phép được kết hôn:

-         Bản thân được kếthôn nghỉ 3 ngày

-         Con cái kếthôn  được nghỉ 1 ngày

            -   Phải trình giấychứng nhận kết hôn (bản photo) và dược hưởng lương.

            25.7.4. Nghỉ phép tang:

            - Cha, mẹ (gồm bên chồng hoặc bên vợ) ; anh em ruột quađời dược nghỉ 1 ngày có lương.

            - Các trường hợp trên đều phải xuất trình chưng nhận.

            25.7.5 Nghỉ phép sinh:

            - Lao động nữ nghỉ phép sinh trước và sau khi sinh cộngdồn không quá 4 tháng ( tính cả ngày nghỉ và lễ pháp định) và được nghỉ phép 4tuần trước ngày sinh. Quyền lợi người lao động nữ được giải quyết theo điều 141và điều 144 Luật lao động. Lao động nữ bị sảy thai, nếu thai dưới 3 tháng đượcnghỉ 20 ngày hưởng trợ cấp; thai trên 3 tháng được nghỉ 3 ngày hưởng trợ cấp.

            - Nghỉ phép sinh được nghỉ một lần liên tục và có thểthoả thuận đi làm sớm hơn trước khi hết phép và có thể nghỉ thêm nhưng phảiđược sự chaá©p thuận của người sử dụng lao động.

            25.7.6. Tai nạn lao động và đau ốm:

            - Công nhân viên không còn khả năng làm việc do ốm hoặcdo tai nạn ngoài ý muốn, tai nạn lao động mà dẫn đến một phần hoặc nhiều bộphận cơ thể bị tổn thương làm giảm khả năng làm việc, tàn tật hoặc do công việcgây nên bệnh nghề nghiệp, đều được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động vá bệnh nghề nghiệp, riêng công tycũng trích quỹ phúc lợi để chăm sóc thêm.

            -Về việc bồi hoàn toàn tai nạn lao động , công ty sẽ thựchiện theo quy định hiện hành.

            25.8. Thủ tục xin phép thêm ngày:

            Một ngày trước khi hết phép, nhân viên phải đích thânhoặc nhờ người khác đến xin phép thêm tại công ty, trường hợp nghỉ tiếp mà chưađược chấp thuận thì xem như nghỉ không lý do.

Bạn hãy download tài liệu miễn phí bằng cách bấm nút Download trên menu bên phải.

Chúc bạn thành công!Thiet ke web mien phi,  Hoc thiet ke web

ESVN- Nơi hội tụ giải pháp