Download

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

ĐƠN XIN VIỆC

 

Kính gửi:........................................................................................................

.......................................................................................................................

 

Tôi tên là:...................................................................................................................

Sinh ngày.......... tháng........... năm............. tại..........................................................

Giấy chứng minh nhân dân số:..................................................................................

Cấp ngày........... tháng........... năm............. tại.........................................................

Hiện cư ngụ tại:.........................................................................................................

Trình độ văn hóa:.......................................................................................................

Ngoại ngữ: + Anh:.....................................................................................................

+ Pháp:...................................................................................................

Nghề nghiệp chuyên môn:.........................................................................................

...................................................................................................................................

Sức khỏe:...................................................................................................................

Hiện nay chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin Nhànước tuyển dụng và bố trí công việc làm.

Nếuđược Nhà nước thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao vàthực hiện các chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan xínghiệp.

Kínhmong cơ quan xí nghiệp chấp nhận.

                                                                        ....................... , ngày.... tháng..... năm..........

                                                                                                Kínhđơn ký tên

 

Bạn hãy download tài liệu miễn phí bằng cách bấm nút Download trên menu bên phải.

Chúc bạn thành công!

Thiet ke web mien phi,  Hoc thiet ke web

ESVN- Nơi hội tụ giải pháp