Download

SharePoint và JQuery

Tài liệu giới thiệu về việc sử dụng JQuery trong SharePoint 2010

Chuyên gia xây dựng các giải pháp SharePoint

Chủ đề của SharePoint như một nền tảng phát triển là một trong những thành tựu đã đạt được thành tựu to lớn của lực kéo trong NET và cộng đồng nhà phát triển SharePoint

Phát triển giải pháp SharePoint 2010

heo tác giả khi lần đầu tiên đề xuất cuốn sách này, nhóm tác giả thiết lập một mục tiêu của việc viết một loại khác của cuốn sách SharePoint

Quản trị Microsoft SharePoint 2010

SharePoint 2010 cho phép các doanh nghiệp để thiết lập giải pháp cộng tác, và, nhiều loại các thực thể (nhân viên, các nhà cung cấp, khách hàng...) trong khi tích hợp các công nghệ khác nhau

LINQ to SharePoint 2010 DSL

LINQ to SharePoint 2010 DSL định hướng dành cho các nhà phát triển để mô hình hóa và quản lý LINQ to SharePoint thực thể của dòng SharePoint 2010. Tính năng mới này là một phần mở rộng của Visual Studio 2010. Với công cụ này, nó trở thành có thể bổ sung thêm tính năng sản phẩm trong dự án được đặt tên là lược đồ LINQ to SharePoint.

Bắt đầu phát triển với SharePoint 2010

SharePoint 2010 là một bước tiến quan trọng từ việc phát hành năm 2007, và bạn sẽ thấy rằng có một tấn các tính năng được xây dựng trên nền tảng để bạn có thể tận dụng trong phát triển giải pháp của mình.

SharePoint bản Tiếng Việt dành cho người mới bắt đầu

SharePoint 2010 là một sản phẩm rất lớn, và nó không chỉ tập trung đến người dùng trong những chủ đề tương tự. Do đó, tài liệu này sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong việc tìm kiếm thông tin cần thiết về ứng dụng Sharepoint cho người dùng

Phát triển SharePoint 2007

Tài liệu này hướng dẫn lập trình phát triển ứng dụng trên nền tảng SharePoint 2007